Friday, November 18, 2011

UPSR, PSRA & SPPIM SRI 2011

Dengan calon seramai 102 murid:

UPSR
5A: 31 orang
4A: 28 orang

SPPIM SRI
9A: 20 orang
8A: 11 orangDengan calon seramai 61 murid:
PSRA

Mumtaz: 3 orang
Jaiyyid Jiddan: 26 orangAlhamdulillah :)
Guys, congrats!!!!


Ps. English = From 34, 30 of you with As!!!!
And to the rest 4, B. Not bad though! Two thumbs up!

No comments: